Một quan là sáu trăm đồng

Truyện Audio

Một quan là sáu trăm đồng

Tác giả: Phương Uyên Đôi lời tác giả: Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bình – Dương Lễ và các tác phẩm: Bài thơ Thời Trước của Nguyễn Bính, tân cổ Lưu Bình – Dương Lễ của soạn giả Viễn Châu, ca khúc Quán Gấm Đầu Làng của tác giả Giao Tiên. Bối cảnh các kỳ thi trong truyện dựa theo chế độ khoa bảng thời Lê Thánh Tông (những năm 1460). Tuy nhiên, hai nhân vật Lưu Bình và Dương Lễ không đỗ Trạng Nguyên ở thời này, truyện cũng không nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu chế độ thi cử giai đoạn này, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử. Chuyển thể Audio: Team Soundio Giọng đọc: Lê Như Yến - Hoàng Quân